• Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

אקסל לעסק שלך

Excel Your Business

מעוניינים שניצור אתכם קשר?

הכרות עם תכנת האקסל והשימושים בה לעסק.
בניית קבצי אקסל מותאמים לעסק: קובץ תזרים , הכנסות והוצאות, תכנון שנתי. רשימת לקוחות.

מתאים לעצמאיות ועצמאים  ללא ידע באקסל או בעלי ידע בסיסי ביותר.
מתאים לעובדים, מזכירות וצוותים בארגונים.